FRÅGOR & SVAR

1. Vad är Solidaritetspartiet?

Solidaritetspartiet är ett parti för alla generationer och för en värdig äldrepolitik.

2. Hur länge har partiet funnits?

Partiet hette ursprungligen Sveriges Pensionärers Intresseparti och bildades i Malmö 1987.

3. Vilka ingår i styrelsen?

Dan Glimmerås, Göran Dandelo, Peter Forbes, Marie Ohlsson, Lars Körner, Marita Waern samt Therese Erlandsson.

4. Höger eller vänsterparti?

En värdig äldrepolitik kan inte placeras på höger-vänster-skalan. En baspension är snarast ”vänster”, medan skattebefriad allmän pension kan uppfattas som ”höger”.

5. Är ni ett enfrågeparti?

Absolut inte. Partiprogrammet finns att läsa på vår hemsida men kan också skickas via mail.

6.Vad står partiet för?

En värdig äldrepolitik.

7. Vilka frågor driver Solidaritetspartiet?

Ett bättre pensionssystem, minst 16.000:-utbetalt varje månad, skattebefriad allmän pension upp till 15.000:- per månad, mer makt åt individen och anhöriga i äldreomsorgen, en tryggare rättspolitik, mer fokus på miljön, kamp mot åldersdiskrimineringen, en energipolitik som inte skapar framtida brist på el och energi.Har du fler frågor?
Skicka in dem nedan!